Astma

astma och allergierAstma är en kronisk inflammation i slemhinnorna i luftvägarna och detta är en sjukdom som ökat ganska mycket sista 40-50 åren. Vad som är orsaken till astma är inte helt klart men experterna tror det kan beror på en del olika saker. Såsom dålig inomhusmiljö, användning av kemikalier, allergier och inte minst rökning och luftföroreningar. Utöver det så sägs det att ärftligheten är ganska stor, har en eller om båda dina föräldrar astma eftersom de då bär på anlagen.

Ålder när astma kan bryta ut kan vara allt från barndomen, vilket är vanligast men kan även bryta ut längre fram i livet. I Sverige är cirka 10% som är drabbade, både vuxna och barn. Det finns två grupper av astma. Allergisk astma som är den vanligaste formen av astma och denna drabbar främst barn och ungdomar. Och sedan finns icke-allergisk astma, som vanligen drabbar vuxna.

Apotek online

Har jag astma eller något annat?

Det som kännetecknar att du fått astma kan vara flera saker. Men vanligaste symtomen är att du har pipande eller väsande ljud när du andas, tung andning och hosta som varar länge. Om du blir förkyld och får andnöd i samband med att du är fysiskt aktiv, då måste du kontakta vården för att få hjälp. Läkaren kommer att undersöka dej noga, de kommer att gå igenom din hälsa nu och tidigare i ditt liv. Samt att de kommer att testa din lungfunktion, ta blodprov och i vissa fall ett pricktest för att se om du är allergisk. Med dessa resultat kan läkaren sätta in behandling.

Det som är viktigt är att du måste gå till din läkare om du misstänker att du har astma. Om du går för länge och inte får behandling så kan du få en kronisk försämrad lungfunktion. Det är bättre att gå till din läkare en gång för mycket om du misstänker astma. Om det inte är astma du har, då har du åtminstone kollat upp det och kan känna dej lugn.

Det finns behandling att få

Efter att du fått diagnosen astma så finns det en del olika behandlingar att få för att lindra din astma. Till att börja med så bör du sluta röka, det är INTE bra om du har astma, så det är jätteviktigt. Det finns sluta-röka-hjälp att få så ta den hjälpen, för det kommer att göra nytta för dej. Även om det är svårt att sluta röka så kan du göra det, bara du vill. Är du förälder och röker, så ska du vara medveten om att din rökning är den största orsaken till att små barns astmasymtom ökar. Försök att inte röra dej i städer där det är mycket utsläpp och avgaser, gå ut och gå i skogen i friska luften, det är en hälsa för själen och även för dina lungor. Även starka dofter och en omgivning som är dammig och smutsig kan göra din astma värre.

Det som finns att tillgå är olika astma mediciner som kortison som du inhalerar några gånger per dag. Exakt dos som passar dej beror på hur svår astma du har. Även om du får medicin så kan du få akuta besvär och då kan du få utskrivet läkemedel som är luftrörsvidgande, vilket innebär att kramperna i luftrören blir mindre och du får lättare att andas.

olika inhalatorer vid astma

Astmatiker och virusinfektion

När du får en virusinfektion så är det ofta symtom såsom ont i halsen, snuva, hosta och allmänna förkylningssymtom. Om du har astma så kan det innebära att du eventuellt får värre symtom på grund av slem-produtionen ökar. Vilket innebär att dina luftrör dras samman och det blir tyngre att andas. Så ifall du har astma så ska du vara extra vaksam under hösten och vintern när virus brukar florera i samhället. Tvätta händerna noga och använd handsprit när du är på resande fot. Det är väldigt viktigt med hygienen när det är virustider.

Allergisk astma

Som vi nämnde tidigare så finns det två typer av astma, en av dessa är allergisk astma, även kallat atopisk astma. Denna typen är den vanligaste hos barn och ungdomar, cirka 90% av barnen har både allergi och astma. Hos vuxna är det cirka 50% som har allergisk astma. Barn och ungdomar som får allergisk astma har det ofta i generna, alltså en eller båda föräldrarna har det. Denna typ av astma debuterar när ett barn är yngre än två år, cirka en tredje del av barnen. Och sjukdomen är fullt utvecklad innan barnet börjat skolan.

Idag är många allergiska och detta beror på att ditt immunförsvar reagerar ovanligt mycket på vissa, normalt ofarliga saker. Det kan vara pollen, vissa livsmedel, kvalster, pälsdjur för att ta några exempel. Om du då är överkänslig så bildas IgE-antikroppar och dessa sätter igång en allergisk reaktion. Dina ögon kan börja klia, bli röda och tårarna rinner, även hösnuva och nysningar kan vara tecken på allergi. Har du då allergisk astma så kanske du måste använda din medicin för att må bättre. Viktigt är att förstå att allergi och astma är två olika saker och därför också två olika mediciner som ska behandla symtom.

Icke allergisk astma

Hos vuxna är det vanligare att få icke allergisk astma och kvinnor är mer representerade än män i detta. Du kan få din astma i samband med att du får en infektion i dina luftvägar. Experter och forskare kan inte säkert säga vilka riskfaktorer som finns men rökning är något man vet är farligt. Det finns även andra riskfaktorer, rökande föräldrar, gravida kvinnor som röker kan få barn som har trängre luftrör än barn i övrigt. Övervikt är inte bra och så även när det kommer till denna sjukdomen, så det är viktigt att försöka gå ner i vikt. Utöver det så är den miljö man vistas i viktig, det kan vara ventilation som är dålig, hygienen är viktig, luftföroreningar. Man kan sammanfatta de vanligaste som triggar igång astma, nämligen dessa:

 • Väderväxlingar
 • Rökning
 • Infektion i luftvägarna
 • Kall luft
 • Parfym
 • Bilavgaser
 • Fysisk ansträngning
 • Läkemedel

Astmaanfall

När man får ett astmaanfall så kan du få andnöd, hosta med slem som är segt och pip-ljud vid ut och in andning. Men det finns en rad andra reaktioner som kan tyda på ett astmaanfall.

 • Svårt att prata
 • Snabb andning
 • Svår ångest
 • Nack och bröstmuskler som är spända
 • Man blir blek och svettig i ansiktet
 • Man blir sämre trots man tagit astmamedicinen
 • Smärta och/eller tryck över bröstet
 • Naglar eller läppar bli blå

Vad ska man då göra om man får ett astmafall? Till att börja med så ska man ta din medicin som ordinerat, här har man mycket vunnet. Eftersom man fått medicinering och denna ska förebygga astmaanfall också, så att ta medicinen såsom läkaren ordinerat är viktigt. Om du har oturen att få ett anfall så försök att hålla dej lugn och be om hjälp från någon i din närhet. Hjälper inte det och du inte blir bättre så måste du ringa 112 och få akut hjälp. I det fall ditt barn skulle få ett astmaanfall så är det viktigaste att du själv är lugn och försöker lugna ditt barn. Om du kan få barnet att slappna av så kan mycket vara vunnet men håll ditt barn under uppsikt. Blir barnet inte bättre så måste läkare kontaktas och är det akut, ring 112.

Slutord

Sammanfattningsvis så kan vi konstatera att alla kan få astma, gammal som mycket ung. Att undvika rökning är viktig, att ventilationen är bra är också viktigt. Att leva ett sunt liv och motionera regelbundet och vara rädd om sej, då är mycket vunnet. Vi har också lärt oss att astma kan vara ärftligt till viss del och att man som gravid absolut inte ska röka. Att man kan få hjälp att lindra sina astmabesvär är viktigt och det finns många olika läkemedel att tillgå. Om du misstänker att du fått astma, tveka inte att beställa en tid hos din läkare för att undersöka detta.

Med vänliga hälsningar Lotta på www.internetapotek.eu